Beton Direk ve Payanda

Beton çit direği, aralarında dikenli tel ya da benzeri malzeme gerilerek kullanılan çelik donatımlı betondan yapılmış bir yapı elemanıdır.

Ara Çit Direği: Çit tellerini taşıma amacıyla durdurucu direkler arasında bulunan ve tel çit sisteminin esasını ve coğunlugunu oluşturan direklere “ARA ÇİT DİREĞİ” denir.

Durdurucu Direk:Tel çit sisteminin köşelerinde veya bitim noktalarında bulunan ve tel çit sisteminin esasını ve çoğunluğunu oluşturur.

Payanda:Durdurucu direkleri desteklemek amacıyla eğik olarak dikilen direktir.

Direk Boyu:Direğin zemin içinde kalacak kısmıyla beraber direğin tepesinde veya dibinde bulunabilecek koniklik veya bombelikler hariç olmak üzere düşey düzlemdeki izdüşümünün metre cinsinden boyudur.