Tel Örgünün Faydaları

Tel örgüler, güvenlik tedbirleri içerisinde kullanımı en yaygın, kurulumu en basit ve ekonomik ömrü  en uzun olanıdır. Öyle ki, bir çok güvenlik sistemi sadece tel örgülerden oluşabilmektedir.

Tel Örgülerin faydaları;

 • Korunması istenen mekânın yasal sınırlarını belirler. Tel örgünün ötesine izinsiz geçmek, normal olarak güvenlik tedbirlerinin en belirgin ihlâline işaret eder.
 • Korunan mekâna doğru gerçekleşen tüm hareketleri giriş ve çıkışlara kanalize ederek kontrollü bir yaya ve/veya araç trafiği yaratılmasını sağlar.
 • Hırsızlık alarmı ve CCTV gibi daha kapsamlı bir güvenlik sistemi kurulması amaçlanıyorsa, detektörlerin ve kameraların yerleştirileceği noktaların belirlenmesini kolaylaştırır.
 • Korunan mekâna yönelik sızma girişimlerini geciktirir, bu girişimlere tepki süresini kısaltır.
 • Tel örgünün aşılması için özel tedbirler gerekeceği için, caydırıcılık sağlar.
 • İnsan bazlı güvenlik sistemlerine olan ihtiyacı azaltır, iş gücünden tasarruf sağlar.
 • Bekçi köpeklerinin kullanılmasını kolaylaştırır.

Diğer taraftan tel örgülerin zayıf tarafları da bulunmaktadır.

 • Gerekli tedbirler alınmazsa tel makası ve pense gibi çok basit aletlerle dahi aşılması mümkündür.
 • Diğer güvenlik tedbirleriyle desteklenmediği sürece engellik özelliği zayıftır.
 • Tel örgünün uygun ölçülerde ve kalitede inşa edilmemesi halinde geciktirme süresi düşüktür.

Tel örgülerin kurulmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

 • Yetkisiz girişileri caydıracak ve önleyecek kadar yüksek olmalıdır. Standart tel örgü yüksekliği 2-2.5 m arasında olmalıdır. daha yüksek seviyede bir güvenlik derecesi arzu edildiğinde bu yükseklik 5-6 metreye kadar çıkabilir.
 • Tel örgünün ana dayanağı olan direkler, aralarında asgari 180 cm olacak şekilde, dip kısımları asgari 30 cm  toprak altında beton temel içine  monte edilmelidir (direk yüksekliği arttıkça bu derinlik artırılır). Tel örgü, her direğe sabitlenmelidir.

 • Tel örgünün üst kısmında, tel örgü üstünden aşma girişimlerini zorlaştıracak  “baş üstü engeli” olmalıdır.  Bu engel, genellikle dış tarafa 30-45 derece eğimli, 15 cm aralıklarla asgari 3 sıra dikenli tel engelden oluşur. Bu yöntemle inşa edilen bir tel örgünün geciktirme süresi 4-5 saniyedir.

 • Diğer bir yöntem ise, bir sıra konsertina veya tel üstüvane olarak tabir edilen silindir şeklinde tel engel kullanılmasıdır. Baş üstü engelin jiletli telden yapılması da yaygın bir uygulamadır. Bu tür tel örgülerin geciktirme süresi 8-9 saniyedir.

 • Tel örgünün alt kısmından sürünürek yapılacak sızmaları engellemek için tel örgünün toprakla temas ettiği yere veya bir miktar yer altına gömülecek şekilde taban gergi demiri monte edilir. Diğer bir yöntem ise, tel örgü dip kısmının yerin 10 cm altına kadar beton içine sabitlenmesidir.  Gergi demiri kullanılmadığında, mutlaka gergi teli kullanılmalı ve bu tel sık aralıklarla toprağa sabitlenmelidir.
 • Ayrıca, tel örgünün üst kenarının sarkmasını engelleyecek bir üst gergi teli veya direkleri birbirine bağlayan üst yatay direk kullanılmasında fayda bulunmaktadır.
 • Üst yatay direk kullanılıyorsa, direk uzunluğu 180 cm’den yüksek tel örgülerde, kullanılmıyorsa bütün tel örgülerde ana direkleri çapraz olarak birbirine bağlayan çapraz gergi teli kullanılması gerekir.

Tel örgünün gündüz ve gece fark edilebilir olması için açık renkli malzeme kullanılması veya aydınlatılması gerekir.

 • Maksimum güvenlik arzu ediliyorsa, tel örgü içine ikinci bir tel örgü inşa edilebilir.
 • İlave yükseklik sağlamak ve alt kısımdan sızmaları engellemek için tel örgünün azami 1 metre yüksekliğinde bir duvar üzerine inşa edilmesi de faydalı olur.

Tel Örgü Çeşitleri

Tel örgüler, inşasında kullanılan tel özelliğine göre değişik isimler alırlar. Bunlar;

 • Kafes Tel Örgü; her bir kenarı ortalama 5 cm olan kare örgü şeklindeki tel örgülerdir.

 • Dikenli Tel Örgü; 10 cm aralıklarla 4 uçlu dikenle takviyeli birbirine sarılmış çift çelik telden oluşur.

 • Dikenli tel üstüvane; Açıldığında 15 m uzunluğunda ve 1.5 m yüksekliğinde silindirik engel oluşturacak şekilde, aralıklarla birbirine bağlanmış olarak üretilmiş dikenli çelik teldir.  Birli, ikili veya ikisi altta, üçüncüsü üstte olacak şekilde üçlü olarak kullanılabilir.

 

Tel örgülerin yanısıra, son zamanlarda yaygınlaşmaya başlayan hazır paneller halinde üretilen ince metal malzemeden hazırlanan tel çitler de bulunmaktadır.

 

Ayrıca, tel örgünün her iki tarafında gözetlemeyi engelleyen çöp, atık ve ot yığınlarının kaldırılmasına, sık çalılıkların ve bitki örtüsünün temizlenmesine önem verilmelidir.

Özelliği ne olursa olsun, tel örgülerin güvenlik sistemlerinin etkili bir bileşeni olarak kalması için, mutlaka elektronik ve elemanlı güvenlik tedbirleriyle desteklenerek derinlik kazandırılması uygundur.